KPiR czy księgi rachunkowe?

31 lip

Wysokość zarobków jest zależna od płci.

30 lip

Konsekwencje sprzedaży w okresie amortyzacji

30 lip

Jak ująć w księgach rachunkowych zaliczkę w walucie obcej

30 lip

Sprawozdanie finansowe, korekta

29 lipca 2015

Patrząc przez pryzmat rozporządzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie należy narzucać obowiązku zmiany w przychodach i kosztach z poprzednich lat, o ile miały one miejsce w roku...

Zobacz więcej

Zawód księgowego bardziej doceniany

26 lipca 2015

Dynamiczne zmiany gospodarcze jakie zachodzą na rynku doprowadzają do tego, że ludzie coraz częściej zatrudniają w swoich firmach więcej osób. Między innymi poszukuje się pracowników...

Zobacz więcej