KPiR czy księgi rachunkowe?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji, w ramach której będą starannie wykazane kwestie związane ze wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi danego okresu. Ewidencja może mieć...