Konsekwencje sprzedaży w okresie amortyzacji

30 lipca 2015

--- Odstąpienie środka trwałego przez osobę fizyczną w czasie amortyzacji skutkuje obowiązkiem konieczność klasyfikacji ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jakie dokładnie skutki, powoduje zbycie środka trwałego dotyczącego ewidencji księgowej, podatku dochodowego i VAT?

 Według obowiązującego prawa o podatkach, zbycie środka trwałego, akcentowanego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w konsekwencji prowadzi do zaistnienia przychodu z działalności gospodarczej. W tym przypadku, należałoby przeanalizować zmiany, jakie zostały wprowadzone na początku bieżącego roku, obejmujące uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, która określa zakres działań podatkowych, właśnie sytuacje, w których następuje odpłatny zbyt. Mianowicie, przychód z odpłatnego zbycia wyłączenie tych środków trwałych, został uwzględniony w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a nie wszystkich składników majątku, które w myśl ustawowej definicji stanowiły środki trwałe. Bazując na decyzji organu sprawiedliwości, wyprzedanie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej jest jej przychodem, niezależnie od okoliczności, zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych jak i składników, których podatnik po prostu nie uwzględnił w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proporcjonalnie do pozyskanego przychodu, powstają również koszty jego uzyskania. Bowiem, są to wydatki poczynione na nabycie środka trwałego, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Czynność ta, jest ściśle określona w artykułach ustaw, które wskazuje że kosztem nie jest nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego, jednakże wydatki te zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są kosztem uzyskania przychodów przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy. To, o czym trzeba wspomnieć to również fakt, istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia podatku. Warunki, określają aktualizacje ustawy sprzed 10 lat dot. podatku od towarów i usług. Dotychczas, zwolnienie w podatku VAT dotyczyło sprzedaży towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od 2014 roku, z obowiązku płacenia, zwolnione są jedynie dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Chodzi tu o tytuł nabycia, pozyskanego importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W aktualizacji, nie uwzględnia się rozgraniczenia na towar używany, jak było dotychczas.

Podatnik, który nabywa towary i usługi niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po upływie roku, podatnik jest zobowiązany do korekty kwoty podatku odliczonego w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. W perspektywie księgowości, ważne jest by odpisów amortyzacyjnych dokonywać przy wartości początkowej, aż do momentu, w którym dokonano zbycia. Trzeba pamiętać, by w rubryce dotyczącej pozostałych przychodów wykazać przychód z tytułu zbycia naszego środka trwałego.

Ambroży Fusion

Fusce vel magna ligula, et lobortis dolor. Pellentesque est tortor, tincidunt euismod aliquam eget, porttitor non lacus. Sed vel massa leo. Morbi non mauris ullamcorper scelerisque nulla tristique mi a massa convallis cursus.