Sprawozdanie finansowe, korekta

Patrząc przez pryzmat rozporządzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie należy narzucać obowiązku zmiany w przychodach i kosztach z poprzednich lat, o ile miały one miejsce w roku...